S NO Railways Phone No

1

Railway Enquiry

131,1331-2,1334

2

Railway Enquiry Airtel

16095

3 Passenger Reservation Status 1335,36

 

Bhopal Trains Time Table

UP TRAINS COMING FROM DELHI SIDE

 

Train No.

Trains

Days From To Bhopal Ganj BPL
ARR. DEP.

220

BHOPAL-UJJAIN PASS.

DAILY BHOPAL UJJAIN ... 06.00

....

285

PACHVELI FAST PASS.

DAILY INDORE CHHINDWARA 17.40 18.15

18.27

290

BHOPAL-INDORE PASS.

DAILY BHOPAL INDORE ... 22.50 ...
294 BHOPAL-DAHOD DMU DAILY BHOPAL DAHOD ... 12.10 ...
492 JODHPUR-BHOPAL F.P. DAILY JODHPUR BHOPAL 09.45 ... ...
1016 KUSHINAGAR EXP. DAILY GORAKHPUR LOKMANYA 12.00 12.05 12.17
1058 AMRITSAR-DADAR EXP. DAILY AMRITSAR DADAR 11.00 11.05 11.17
1070 TULSI EXP. 2,4 ALLAHABAD LOKMANYA 05.00 05.10 05.22
1072 KAMAYANI EXP. DAILY VARANASI LOKMANYA 07.35 07.40 07.52
1078 JHELAM EXP. DAILY JAMMUTAVI PUNE 22.00 22.05 22.17
1271 VINDHYACHAL EXP.VIA JAB.-KATNI-BINA DAILY ITARSI BHOPAL 09.15 ... ...
1356 JHANSI-ITARSI F.P. DAILY JHANSI ITARSI 08.05 0845 09.00
1463 VIRAVAL-JAB. RAJ VIA ITARSI 1,3,4,5,6 VIRAVAL JABALPUR 08.30 08.40 08.52
1466 JAB.-VIRAVAL EXP. VIA BINA 1,6 JABALPUR VIRAVAL 18.30 18.55 ...
1471 BHOPAL-JAB. (BY ITARSI) DAILY BHOPAL JABALPUR ... 23.00 23.12
1590 BINA-BHOPAL PASS. DAILY BINA BHOPAL 20.50 ... ...
2002 SHATABDI EXP. 1,2,3,4,6,7 NEW DELHI BHOPAL 14.05 ... ...
2002a SHATABDI EXP. FRI NEW DELHI BHOPAL 14.20 ... ...
2061 JENSHATABDI EXP. 1,2,3,4,5,6 HABIBGANJ JABALPUR ... ... 17.40
2104 LUCKNOW-PUNE EXP. 7 LUCKNOW PUNE 16.00 16.10 ...
2108 LUCKNOW LOCK.TI. EXP. 1,3,5 LUCKNPW LOCKMANYA TIR. 08.15 08.25 ...
2138 PUNJAB MAIL DAILY FIROZPUR MUMBAI CST 16.55 17.00 17.12
2148 H.NIZAM-SRI CHATRSAH MA 4 H.NIZAM SRI. CHATRSAH 17.10 17.15 ...
2154 HABIBGANJ-LOCKM EXP. 5 HABIBGANJ LOCKMAN ... ... 18.15
2156 BHOPAL EXP. DAILY H. NIZAM. HABIBGANJ 06.40 06.45 07.05
2162 LASHKAR EXP. 7 AGRA K. LOCKMAN ... ... 18.15
2174 UDYOGNAGRI 2,4 KANPUR LOCKMAN 16.00 16.40 ...
2184 LUCKNOW-BHOPAL EXP. 4,7 LUCKNOW BHOPAL 09.00 ... ...
2185 REWA-BHOPAL VIA BINA DAILY REWA BHOPAL 05.45 ... ...
2187 BHOPAL-REWA EXP. DAILY BHOPAL REWA ... 22.15 22.27
2191 NEW DEL-JAB. VIA BH-ITARSI 1,4 NEW DELHI JABALPUR 03.45 03.50 04.02
2406 GONDWANA EXP. 1,6 H. NIZAM BHUSAWAL 02.15 02.25 ...
2410 GONDWANA EXP. 2,3,4,5,7 H.NIZAM. BILASPUR 02.20 02.25 ...
2430 RAJDHANI EXP. 2,3,6,7 H.NIZAM. BANGLORE 04.40 04.50 ...
2434 RAJDHANI EXP. 4,6 H.NIZAM. CHENNAI 00.01 00.05  
2438 RAJDHANI EXP. 1 H.NIZAM. SIKANDRABAD 04.40 04.50 ...
2442 RAJDHANI EXP. 4,5 N.DELHI BILASPUR 04.40 04.50 ...
2511 GORK-TIRU (RPT SAGAR) 4,5,7 GORAKHPUR TRUANANT 21.15 21.25 ...
2521 BURENA ARUKELAM 2 BURENA ARUKELAM 21.15 21.25 ...
2533 PUSHPAK EXP. DAILY LUCKNOW MUMBAI 06.00 06.15 06.27
2589 GORAKHPUR-SIKANDRABAD 3 GORAKHPUR SIKANDRABAD 21.15 21.25 ...
2591 GORAKHPUR-BANGLORE BY SIK. 6 GORAKHPUR BANGLORE 21.15 21.25 ...
2612 H.NIZAM.-CHENNAI (GRIB) 1 H.NIZAM. CHENNAI 00.01 00.05 ...
2616 G.T.EXP. DAILY NEW DELHI CHENNAI 05.20 05.25 05.37
2618 MANGLA-LAKSH. EXP DAILY H.NIZAM. ERNAKULAM 19.45 19.55 ...
2622 TAMILNADU EXP. DAILY NEW DELHI CHENNAI 07.55 08.05 ...
2626 KERALA EXP. DAILY NEW DELHI TRUANANT 21.35 21.40 ...
2628 KARNATKA EXP. DAILY NEW DELHI BANGLORE 06.55 07.00 ...
2630 KARNA-S.KRANTI BY BHUSAWAL 3,5 H.NIZAM. YSWNTPUR 19.25 19.35 ...
2642 H.NIZAM-KANYAKUMARI EXP. 6 H.NIZAM KANYAKUMARI 17.10 17.15 ...
2644 H.NIZAM-TRUANANT 5 H.NIZAM. TRUANANT 17.10 17.15 ...
2646 MILLENNIUM EXP. 2 H.NIZAM. ERNAKULAM 17.10 17.15 ...
2648 KONGU EXP. 3 H.NIZAM. COEMBATORE 19.10 19.15 ...
2650 KARNATAK-S.KRANTI 1,2,4,6,7 H.NIZAM. USVANT 16.20 16.30 ...
2652 TAMILNADU 2,4 H.NIZAM. MADURAI 17.45 17.55 ...
2688 DEHRA CHANDI-CHENNAI 2 DEHRADUN CHENNAI 01.55 02.05 ...
2708 ANDHRA S.KRANTI EXP. 3,5,7 H.NIZAM. TRUPATI 17.45 17.55 ...
2716 SUCHKHAND EXP. DAILY AMRITSAR NANDED 00.15 00.20 ...
2722 DAKSHIN EXP. DAILY H.NIZAM. HYDRABAD 10.05 10.10 10.22
2724 ANDHRA EXP. DAILY NEW DELHI HYDRABAD 03.25 03.30 ...
2780 GOA EXP. DAILY H.NIZAM VASKODIGAMA 01.10 01.20 ...
2782 H.NIZAM.-MAISUR EXP. 1 H.NIZAM. MAISUR 17.10 17.15 ...
2804 H.NIZAM-VISHAKA. EXP. 3,7 H.NIZAM. VISHAKAPATTNAM 17.10 17.15 ...
2808 SAMTA EXP. 2,5,6 H.NIZAM. VISHAKAPATTNAM 19.10 19.15 ...
2854 AMARKANTAK EXP. DAILY BHOPAL DURG ... 15.45 15.57
2913 INDORE-NAGPUR BY MKSI-UJJAIN 1 INDORE NAGPUR ... ... 01.58
2920 MALWA EXP. DAILY JAMMU INDORE 07.25 07.50 ...
2923 INDORE-NAGPUR BY MKSI-DEV. 4 INDORE NAGPUR ... ... 01.58
2944 KANPUR BALSAD UDYOG 5 KANPUR BALSAD 16.00 16.10 ...
2968 JAIPUR-CHENNAI EXP. 1,6 JAIPUR CHENNAI 07.10 07.20 07.32
2970 JAIPUR-KOIMBTORE 3 JAIPUR KOIMBTORE 07.10 07.20 07.32
2976 JAIPUR-MAISORE BY BANGL. 2,4 JAIPUR MAISORE 07.10 07.20 07.32
3025 HAVDA-BHOPAL EXP. 2 HAVDA BHOPAL 18.30 ... ...
4314 BARELI-LOCKMAN EXP. 7 BARELI LOCKMAN 04.25 04.30 04.42
5015 GORKPUR-YASWANTPUR BU NAG. 1 GORAKHPUR YASWANTPUR 22.25 22.35 ...
5101 CHAPRA CST MUMBAI 3 CHAPRA MUMBAI 16.00 16.10 ...
6032 JAMMUTAVI-CHENNAI 1,4,7 JAMMUTAVI CHENNAI 03.05 03.10 ...
6094 LUCKNOW-CHENNAI EXP. 2,5 LUCKNOW CHENNAI 03.05 03.10 ...
6318 HIMSAGAR EXP. 3 JAMMUTAVI KANYAKUMARI 01.55 02.05 ...
6325 AHILYA NAGRI EXP. 1 INDORE TRUANANT 21.10 21.25 ...
6688 NAVYUG EXP. 6 JAMMUTAVI MANGLORE 01.50 02.00 ...
8233 NARMADA EXP. DAILY INDORE BILASPUR 23.25 23.35 23.47
8236 BILASPUR-BHOPAL EXP. DAILY BILASPUR BHOPAL 18.10 ... ...
8238 CHATTISGARH EXP. DAILY AMRITSAR BILASPUR 18.50 18.55 19.07
8474 JODH.-PURI BY JAY.-BHUV. 7 JODHPUR PURI 07.10 07.20 07.32
9303 RATLAM-BHOPAL INTERSITY DAILY RATLAM BHOPAL 11.10 ... ...
9306 SHIPRA EXP. 2,5,7 HAWDA INDORE 20.35 20.55 ...
9314 PATNA-INDORE EXP. 6 PATNA INDORE 09.00 09.20 ...
9322 RAJENDR NAGAR BY FEZ 2 RAJENDRANAGAR INDORE 09.00 09.20 ...
9324 BHOPAL-INDORE INTERSITY DAILY BHOPAL INDORE ... 17.30 ...

 

DOWN TRAINS COMING FROM DELHI SIDE

 

Train N0.

Trains

Days From To HABIB Ganj BPL
ARR. DEP.

219

UJJAIN-BHOPAL PASS. DAILY UJJAIN BHOPAL ... 21.50

....

286

PACHVELI FAST PASS. DAILY CHINDWARA INDORE 07.55 08.45 09.00

289

INDORE-BHOPAL PASS. DAILY INDORE BHOPAL .... 05.15 ....
293 DAHOD-BHOPAL DMU. DAILY DAHOD BHOPAL .... 16.00 ....
491 BHOPAL-JODHPUR F.P. DAILY BHOPAL JODHPUR .... .... 17.10
1015 KUSHINAGAR EXP. DAILY LOKMANYA GORAKPUR 14.00 14.15 14.20
1057 AMRITSAR DADAR EXP. DAILY DADAR AMRITSAR 14.45 15.15 15.20
1069 TULSI EXP. 2.7 LOCKMANYA ALLAHABAD 18.45 19.05 19.15
1071 KAMAYANI EXP. DAILY LOKMANYA VARANASI 02.55 03.25 03.30
1077 JHELAM EXP. DAILY PUNE JAMMUTAWI 08.50 09.10 09.15
1272 VINDYACHAL EXP.VIA JAB.KAT.BINA DAILY BHOPAL ITARSI ... .... 18.00
1355 ITARSI-JHANSI F.P. DAILY ITARSI JHANSI 20.10 20.45 20.55
1464 JAB.RAJ.VIRAVL VIAITARSI 23457 JABALPUR VIRAVL 18.10 18.45 18.55
1465 VIRARAJ-JAB EXP.VIA BINA 2,7 VIRAVL JAB ... 08.30 08.50
1472 JAB-BHOPAL (BY ITARSI) DAILY JABALPUR BHOPAL 05.45 06.15 ...
1589 BHOPAL-BINA PASS. DAILY BHOPAL BINA ... ... 10.20
2001 SHATABDI EXP. 123467 BHOPAL NEW DELHI ... ... 14.40
2001 SHATABDI EXP. FRI BHOPAL NEW DELHI ... ... 14.55
2062 JENSHATABDI EXP. 123456 JABALPUR HABIBGANJ 11.35 ... ...
2103 PUNE -LUCKNOW EXP. 6 PUNE LUCKNOW ... 06.55 07.55
2107 LUCKNOW LOCK TI. EXP. 2,4,7 LOLMANYA LUCKNOW ... 05.55 07.00
2137 PUNJAB MAIL DAILY MUMBAI FEROJPUR 09.25 09.40 09.45
2147 SRI CHATRSAH.-H.NIJM 3 SRI.CHATSAH H.NIJAM ... 06.35 06.40
2153 HABIBGANJ LOKM. EXP. 5 LOKMAN HABIBGANJ 05.30 ... ...
2155 BHOPAL EXP. DAILY HABIBGANJ H.NIZAM 21.05 21.17 21.22
2161 LASHKAR EXP. 6 LOKMAN AGRA K. 05.20 05.35 05.40
2173 UDYOGNAGRI 1,3 LOKMAN KANPUR ... 05.00 05.40
2183 BHOPAL-LUCKNOW EXP. 2,5 BHOPAL LUCKNOW ... ... 19.00
2185 BHOPAL-REWA VIA BINA DAILY BHOPAL REWA ... ... 22.20
2188 REWA-BHOPAL EXP. DAILY REWA BHOPAL 05.45 06.15 ...
2192 JAB-NEW DELHI BY BH-ITA 2,6 JABALPUR NEW DELHI 22.10 22.25 22.30
2405 GODHWANA EXP. 2,7 BHUSAWAL H. NIZAM 19.55 20.00 ...
2409 GODHWANA EXP. 13456 BILASPUR H. NIZAM ... 19.55 20.00
2429 RAJDHANI EXP. 1,2,4,5 BANGLORE H. NIZAM ... 21.30 21.40
2433 RAJDHANI EXP. 1,6 CHENNAI H.NIZAM ... 02.10 02.20
2437 RAJDHANI EXP. 3 SIKNDRABAD H. NIZAM ... 21.30 21.40
2441 RAJDHANI EXP. 6,7 BILASPUR NEW DELHI ... 21.30 21.40
2012 TIRU-GORK (RPT SAGAR ) 2,4,5 TRUANANT GORAKPUR ... 00.05 00.15
2522 ARUKULAM-BURENA 7 ARUKULAM BURENA ... 00.05 00.15
2533 PUSHPAK EXP. DAILY MUMBAI LUCKNOW 21.20 21.45 21.55
2590 SEKNDRABAD-GORAKPUR 6 SIKNDRABAD GORKPUR ... 00.05 00.15
2592 BNGLUR-GORKPUR BY SIK 3 BANGLUR GORKPUR ... 00.05 00.15
2611 CHANNI-H. NIZAM (GRIB) 3 CHENNAI H.NIZAM ... 02.10 02.20
2615 G.T. EXP. DAILY CHENNI NEW DELHI 19.00 19.20 19.30
2617 MANGLA LAKSH. EXP. DAILY ERNAKULAM H.NIZAM ... 02.55 03.00
2621 TAMILNADU EXP. DAILY CHENNAI NEW DELHI ... 20.25 20.35
2625 KERALA EXP. DAILY TRUANANT NEW DELHI ... 02.26 02.40
2627 KARNATAKA EXP. DAILY BANGALORE NEW DELHI ... 23.45 23.50
2629 S.KRANTI- KARNA BYBHUS 4,5 YSWNTPUR H.NIJAM ... 23.05 23.15
2641 KA.H. NIZAM. EXP. 5 KANYAKUMARI H.NIZAM. ... 8.15 08.25
2643 TRUNANT H.NIZAM 5 TRUNANT H.NIZAM ... 06.35 06.40
2645 MILLENIUN EXP. 1 ERNAKULAM H.NIZAM ... 06.35 06.040
2647 KONGU EXP. 2 COEMDTORE H.NIZAM ... 03.10 03.15
2649 KANRNATAK S.KRINTI 1,2,4,5,7 USVANT H.NIZAM ... 23.05 23.015
2651 TAMILNADU 1,3 MADURAI H.NIZAM ... 8.15 8.25
2687 CHANNI DEHRA CHANDI 5 CHANNI DEHRADUN ... 9.50 10.00
2707 ANDHRA S.KRINTI EXP. 2,4,6 TRUPATI H.NIZAM ... 8.15 8.25
2715 SUCH KHAND EXP. DAILY NANDED AMRITSAR ... 1.05 01.10
2721 DAKDSHIN EXP. DAILY HYDRABAD H.NIZAM. 16.30 16.50 16.55
2723 ANDHRA EXP. DAILY HAIDRABAD NEW DELHI ... 22.05 22.10
2779 GOA EXP. DAILY VIASKODIGAMA H.NIZAM. ... 19.40 19.45
2781 H.NIZAM. MAISUR EXP. 7 MAISUR H.NIZM. ... 6.35 6.40
2803 VISHKA. H.NIZAM. EXP. 2,6 VISHAKHA H.NIZAM ... 6.35 6.40
2807 SAMTA EXP. 1,4,5 VISHAKHA. H.NIZAM. ... 5.55 6.00
2853 AMARKANTAK EXP DAILY DURG. BHOPAL 10.15 10.30 ...
2914 NAGPUR VIA MAKSI UJJ-INDORE 2 NAGPUR INDORE 1.35 ... ...
2919 MARWA EXP. DAILY INDORE JAMMU ... 17.25 17.45
2924 NAGPUR VIA MAKSI-DEV -INDORE 5 NAGPUR INDORE ... 10.45 10.50
2943 KANPUR -JAYPUR UDYOG 4 BALSAD KANPUR 17.40 18.10 18.20
2969 KOYMBTORE -JAYPUR 5,7 KOYMBTORE JAYPUR 17.40 18.10 18.20
2975 JAY-MAYSOURE VIA BENGL 2,4 JAYPUR MAYSURE 7.10 7.20 7.32
3026 HAWDA.BHOPAL EXP. 3 BHOPAL HAWDA ... ... 7.35
4313 LOKMAN EXP. BARELI 5 LOKMAN BARELI ... 19.5 19.15
5016 YASWANT BY NAG.-GORAKHPUR 6 YASWANTPUR GORKHPUR ... 7.25 7.35
5102 CST-MUMBI-CHAPRA 6 MUMBI CHAPRA ... 7.25 7.35
6031 TAWI-CHANNI -JAMMU 1,4,5 TAWCHANNAI JAMMU ... 10.05 10.10
6093 CHANNI LUCKNOW EXP. 3,7 CHANNI LUCKNOW ... 10.05 10.10
6307 HIMSAGAR EXP. 7 KANYAKUMARI JAMMUTAWI ... 9.25 9.35
6326 AHILYA NAGARI EXP. 3 TRUNANT INDORE ... 00.05 00.015
6687 NAVYUG EXP. 3 BANGLORE JAMMUTAWI ... 9.25 9.35
8234 NARMADA EXP. DAILY BILASPUR INDORE 3.50 4.25 4.25
8235 BHOPAL-BILASPUR EXP. DAILY BHOPAL BILSPUR ... ... 8.10
8237 CHATTISGARH EXP. DAILY BILSPUR AMRITSAR 6.35 7.10 7.15
8473 PURI-JODH BY JAYPUR-BHU. 4 PURI JODHPUR 17.40 18.10 18.20
9304 BHOPAL-RATLAM-INTERCITY DAILY BHOPAL RATLAM ... ... 17.00
9305 SHIPRA EXP. 3,5,7 INDORE HAWDA ... 4.00 4.20
9313 INDORE-PATNA EXP. 3 INDORE PATNA ... 18.35 19.00
9321 BY FEZ-RAJNADRANAGAR 6 INDORE RAJENDRANAGAR ... 18.35 19.00
9323 I.CITY M.D.-BHOPAL-INDORE DAILY INDORE BHOPAL ... 10.35 ....
NOTE: Although we try to update the schedule for passengers' benefit,they are requested to check the Trains before leaving for Station.